Nele Zickert behaalde haar bachelor diploma in de biologie aan de Universiteit van Leipzig (Duitsland) en werkte vervolgens enkele maanden als onderzoeksassistent aan het Max-Planck instituut voor evolutionaire antropologie. Aansluitend besloot ze de master “Gedrag en Cognitieve Neurowetenschappen” aan de Rijksuniversiteit Groningen te volgen, waar ze in 2011 cum Laude afstudeerde.

Tijdens haar master ontstonden veel vragen en ideeën waarop ze besloot om in samenwerking met professor Ton Groothuis een aanvraag in te dienen om onderzoek te kunnen doen naar de functie van lateralisatie bij mensen. Haar aanvraag werd als een van de beste beoordeeld en beloond met een beurs vanuit het Ubbo Emmius fonds. In haar promotieonderzoek probeert Zickert te begrijpen wat eigenlijk het voordeel is van een ongelijke verdeling van taken tussen de linker en rechter kant van het brein. Ze kijkt zowel naar het gedrag als naar de anatomie en verdeling van activiteit in de hersenen en gebruikt hiervoor zowel muizen als mensen.