Reint Geuze promoveerde in 1983 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op defibrillatie van het hart. Hij is sinds dat jaar werkzaam bij de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie aan de Rijksuniversiteit  Groningen. In 1987 verkreeg hij de registratie als klinisch fysicus. Sinds 2001 is hij associate professor op het vakgebied neuropsychologie van de levensloop.

Het onderzoek van Reint Geuze betreft de relatie tussen hersenen en gedrag. Zijn onderzoek concentreert zich op twee onderwerpen: de processen van motorische ontwikkeling en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand en te vroeg geboren kinderen; en de betekenis van de verschillen tussen de hersenhelften - hoe hangen deze samen met handvoorkeur, taalvaardigheid, visueel-ruimtelijke vermogens, en creativiteit?