Nee, hoewel dat wel vaak gedacht wordt. Ook bij dieren komt pootvoorkeur veel voor, maar vaak minder uitgesproken. Ook is er meestal binnen de soort geen duidelijke voorkeur voor één kant zoals bij de mens. Bij mensen is ongeveer 90% rechtshandig en 10% linkshandig. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de mens veel werktuigen gebruikt waar specialisatie van fijne coördinatie relatief belangrijk is. Bij chimpansees bijvoorbeeld is 60% rechts en 40% links. En de helft van de grasparkieten gebruikt de linkerpoot om te eten en de andere helft gebruikt de rechterpoot.