Creativiteit is een uiterst complexe eigenschap die heel verschillende aspecten omvat. Om het simpel en dicht bij de mythe te houden bekijken wij de twee aspecten die meestal onder creativiteit verstaan worden: artistieke creativiteit en de creativiteit bij het oplossen van problemen.
Deelnemers konden zich zelf inschatten voor hun artistieke en probleemoplossende creativiteit op een schaal van 'niet creatief' (0) tot 'zeer creatief' (100).

Artistieke creativiteit

Linkshandigen schatten zich iets creatiever dan rechtshandigen maar deelnemers zonder handvoorkeur of met zwakke handvoorkeur steken hierboven uit. Dit wordt bevestigd door de feitelijke inschatting van creativiteit op basis van wat deelnemers opgaven aan hoe sterk ze bij creatieve hobby's of activiteiten betrokken zijn (bijvoorbeeld tekenen, musiceren, ontwerpen etc.).
Dit wordt door de grafiek geïllustreerd waar de gestippelde lijn het gemiddelde van alle deelnemers aangeeft. De groep deelnemers zonder sterke handvoorkeur steekt iets uit boven het gemiddelde.

   creativiteit3  
  Elke balk geeft het gemiddelde score op artistieke creativiteit van een handvoorkeurs-groep aan. Het streepje in het midden van deze balk toont de variatie/spreiding rond dit gemiddelde. De stippellijn ligt op het gemiddelde van alle vijf groepen samen.  

 

Probleemoplossende creativiteit

Voor probleemoplossende creativiteit zit het een klein beetje anders. Linkshandigen schatten zich hier iets lager in dan rechtshandigen maar deelnemers met zwakke handvoorkeur schatten zich het hoogste. In het tweede deel van de vragenlijst vroegen we om een aantal concrete problemen op te lossen. De rechtshandigen doen het hier beter dan linkshandigen en deelnemers met zwakke handvoorkeur liggen precies ertussen.

  convergent thinking3   
                      Elke balk geeft het gemiddelde score op artistieke creativiteit van een handvoorkeurs-groep aan. Het streepje in het midden van deze balk toont de variatie/spreiding rond dit gemiddelde. De stippellijn ligt op het gemiddelde van alle vijf groepen samen.                       


Conclusie

De verschillen op het gebied van creativiteit tussen rechts- en linkshandigen zijn vaak kleiner dan de verschillen tussen zwakke en sterke handvoorkeur. Zwak of geen handvoorkeur betekent een iets hogere artistieke creativiteit. Waarom dit zo is moet uit verder onderzoek blijken. Het is mogelijk dat bij minder sterkere handvoorkeur de twee hersenhelften meer communiceren en dat beide hersenhelften sterk betrokken zijn bij dit aspect van creativiteit.