Er is vaak geopperd dat linkshandigen meer of vaker gezondheidsproblemen hebben. Deelnemers schatten hun gezondheidsproblemen in op een schaal van 'geen gezondheidsproblemen' (0) tot 'veel gezondheidsproblemen' (100) en vulden vragen in over het aantal keren en het aantal dagen ziekte in het afgelopen jaar. Ook werd gevraagd naar allergie├źn.
Tegen de mythe in rapporteerden rechtshandigen juist wat meer gezondheidsproblemen, iets meer keren ziek en iets meer dagen ziek dan linkshandigen. Het plaatje laat zien dat sterk en zwak rechtshandigen boven het gemiddelde (aangetoond door de stippellijn) liggen terwijl sterk en zwak linkshandigen als ook deelnemers zonder handvoorkeur daaronder vallen.

 

                health4  
  Elke balk geeft het gemiddelde score op gezondheidsproblemen per handvoorkeurs-groep. Het streepje in het midden van deze balk toont de variatie/spreiding rond dit gemiddelde. De stippellijn ligt op het gemiddelde van alle vijf groepen samen.  

 

Sterk rechts- en sterk linkshandigen verschilden niet wat betreft allergie├źn; deze komen juist bij mensen met zwakke of zonder handvoorkeur meer voor.


Conclusie

Tegen onze verwachting blijkt er geen verband tussen linkshandigheid en een verhoogd optreden van gezondheidsproblemen te bestaan. De hypothese dat gezondheidsproblemen in het verre verleden zonder goede gezondheidszorg tot een minderheid van linkshandigen zou hebben geleid is dus mogelijk niet waar!