Komt dyslexie meer voor bij linkshandigen?

Nee. Sterk rechts- en sterk linkshandigen verschilden niet wat betreft het voorkomen van dyslexie; de deelnemers met zwakke of geen handvoorkeur rapporteren vaker dyslectisch te zijn (8.5%) dan die met sterke handvoorkeur (6%).


Komt vroeggeboorte meer voor onder linkshandigen?

In de verschillende handvoorkeursgroepen is het aantal mensen dat te vroeg geboren is gelijk (4.5%).


Hebben linkshandigen gemiddeld meer kinderen?

Mensen met een sterke handvoorkeur blijken gemiddeld meer kinderen te hebben dan mensen met een zwakke of geen handvoorkeur.

   kinderen3  
  Elke balk geeft het gemiddelde aantal kinderen per handvoorkeursgroep.
Het streepje in het midden van deze balk toont de variatie/spreiding rond dit gemiddelde. De stippellijn ligt op het gemiddelde van alle vijf groepen samen.
 

 

Is de voorkeurshand ook de meest vaardige hand?

In verreweg de meeste gevallen stemmen de richting van handvoorkeur en de meest vaardige hand overeen. De relatie tussen handvoorkeur en vaardigste hand is duidelijker voor sterk links of rechtshandigen dan voor de andere groepen:
Bij 90% van de sterk links- en rechtshandigen is de voorkeurshand ook de meest vaardige hand; bij de groep met zwakke handvoorkeur is dat zo bij ongeveer 75%; en bij de groep zonder duidelijke handvoorkeur is 65% vaardiger met de linker hand.

Voor- en nadelen van linkshandigheid

Soms heeft het nadelen linkshandig te zijn, maar soms juist ook voordelen. De commentaren die  deelnemers gaven aan het eind van de vragenlijst geven hier inzicht in. Nadelen zijn bijvoorbeeld keukenkastjes die ‘verkeerd open gaan’; of de situatie waarin een linkshandige chirurg in opleiding van een rechtshandige chirurg moet leren. Het mooiste voorbeeld van voordeel komt van een deelnemer  die rapporteert dat vroeger een linkshandige timmerman meer werd betaald, omdat die met links beter bij bepaalde dingen kon dan een rechtshandige. Over de voordelen en nadelen van een specifieke handvoorkeur, en of en hoe die evolutionair ontstaan is nog weinig onderzoek gedaan. Daarbij is onduidelijk hoe handvoorkeursverschillen samenhangen met verschillen tussen de hersenhelften. Dat is een boeiend onderwerp voor vervolgonderzoek.

Een kleine selectie van interessante quotes uit de vragenlijst

 
"Een kleine annecdote: mijn rechtshandige vader vond het erg gemakkelijk dat ik, zijn linkshandige dochter, hem hielp bij het bouwen van een aanbouw aan het huis. Ik kon dan de klusjes kon doen aan de kanten waar hij door zijn rechtshandigheid minder goed bij kon (indraaien van schroeven, inslaan van spijkers, ed)."
 
     
  "Het openen van de poortje bij de NS/metro, de keren dat ik het verkeerde poortje liet opengaan zijn niet meer op mijn linkerhand te tellen. Ook het aanleren van vaardigheden, ik werk als verpleegkundige en tijdens mijn opleiding was het een crime om mij verpleegtechnische vaardigheden aan te leren. In de boeken staat alles uitgelegd voor rechtshandigen en de docenten zijn 9 van de 10 keer ook rechtshandig."  
     
 
"Voorwerpen [zijn] altijd alleen geschikt zijn gemaakt voor rechtshandigen (snoer zit in de weg, aan/uit lampje zit aan achterkant). Ik vermoed dat het bedenken van creatieve oplossingen voor dit soort praktische problemen ertoe leidt dat er vaak gedacht wordt aan creativiteit, maar dit is uit bittere noodzaak beter ontwikkeld bij linkshandigen."
   
 
"Alles is op rechtshandige gericht, voordeel is wel dat je juist hierdoor creatiever wordt. Je leert ermee omgaan, hoewel soms lastig kan zijn hoor maar goed het is geen enge ziekte maar een gave."